CNC obrada

CNC, ili Computer Numerical Control, predstavlja tehnologiju koja je revolucionirala svijet proizvodnje i obrade materijala. Ova inovativna tehnologija omogućava kontrolu alata i strojeva putem računalnih programa i numeričkih podataka, čime se postiže izuzetna preciznost, ponovljivost i automatizacija u proizvodnji raznih komponenti i proizvoda.

CNC za obradu drva

CNC marke KINGISO za obradu drva omogućava preciznu i automatiziranu obradu drvnih komada prema unaprijed programiranim parametrima, a koristi visoko precizne alate i sustave upravljanja koji omogućuju izradu složenih i detaljnih drvenih proizvoda s minimalnim otpadom.

CNC za obradu keramike

CNC tehnologija za obradu keramike omogućava visoku preciznost i detaljnost u oblikovanju keramičkih komponenata. Koristeći posebne alate i tehnike, CNC stroj precizno obrađuje keramičke materijale, stvarajući estetski privlačne i funkcionalne proizvode u industriji keramičke obrade.

CNC za obradu aluminija

CNC tehnologija za obradu aluminija je napredni sustav koji omogućava točnu i učinkovitu obradu aluminija. CNC strojevi koriste različite alate kao što su glodala, svrdla i ostalo kako bi oblikovali, izrezali i izbušili aluminij prema preciznim digitalnim uputama. Ova tehnologija je ključna u proizvodnji raznovrsnih aluminijevih proizvoda.